sikkerhetlaas

EUREKA SIKKERHETSPAKKE

Vi blir utsatt for grenseløse infeksjonsfarer som kryptovirus og andre infeksjoner. Det kan være som vedlegg i e-post, som lenker på internettsider og som skjulte filer på nettverksstasjoner og fildelingstjenester. Fantasien ser ikke ut til å ha noen grenser. Fellesnevneren er at de legger seg inn der hvor sjansen for at en liten ubetenksomhet skal forekomme er størst.

Eureka klientsikkerhet består av følgende lag:


Antivirus

Stopper kjente trusler.


Web Protection

De fleste angrep kommer fra ip-adresser som er kjent som utrygge. Stopper all kommunikasjon fra disse stedene. Kan også brukes til å sperre for spesifikke sider.


Patch Management

Oppdaterer automatisk programvare fra Microsoft, Adobe, Java, Apple m.m.


Online Backup (opsjon)

Full backup av pc’en. Sikring ved utilsiktet sletting eller datakrasj.

Andre lag av sikkerhet:


Brannmur

Kan inneholde egne lag av sikkerhet: Antivirus, innholdsfiltrering


Begrensede lokale rettigheter

Reduserer mulighet for installasjon av uønsket programvare


Shadow copy

Innebygd funksjon i windows for å beholde tidligere versjoner av lokale filer